EDUCATIE


Educatief programma basisscholen

Scherfgoed - voor groep 1 en 2
Op speelse wijze maken de kinderen kennis met Museum Dorestad. In dit project komen de begrippen 'vroeger en nu', 'oud en nieuw' en 'replica en archeologie' aan de orde. In het museum gaan de kinderen, na een korte rondleiding, een duimpotje van klei maken. Dit project is onderdeel van de doorlopende leerlijn 'de Limes'.
Het programma duurt ongeveer één uur.
Hier vindt u een beknopte beschrijving van het project “Scherfgoed”.

Potten en Scherven - voor groep 3 en 4
In dit project ontdekken de leerlingen de functie van een museum en in het bijzonder van Museum Dorestad. Aan de hand van opdrachtenkaarten bekijken de kinderen in groepjes de benedenzalen van het museum. Hier worden onder andere oude potten en vazen van de Romeinen bewaard. De kinderen kunnen zien hoe deze oude vazen zijn gerestaureerd en ook ontdekken zij het proces van de allervroegste methode van bakken van aardewerk namelijk in kuilvuren. Vervolgens gaan zij zelf aan de slag om een aardewerk schaaltje te restaureren. Dit project is onderdeel van de doorlopende leerlijn “de Limes”.
Het programma duurt ongeveer één uur. De kosten zijn € 45,= per groep.

Op stap met Jet en Jan - voor groep 5
"Op stap met Jet en Jan" geeft leerlingen van groep 5 een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in Wijk bij Duurstede. Het verhaal rond Jet en Jan vormt de rode draad in dit project. In de voorbereidingslessen op school maken de kinderen kennis met allerlei leeftijdsgenootjes uit 1910. De leerkracht leest voor over Jet en Jan en laat de leerlingen allerlei opdrachten doen om het verleden tot leven te brengen. Hier herkennen de leerlingen allerlei voorwerpen die al in het verhaal genoemd worden: een houten schooltas, een koffiemolen, spelletjes uit 1910. Hoogtepunt van het museumbezoek is het activiteitencircuit. Op het programma staan onder andere: zeep kloppen, luiers wassen, sokken stoppen, koffiebonen malen, op een leitje schrijven en bikkelen. Doordat leerlingen zelf aan de slag gaan met concrete voorwerpen komt het verleden dichterbij. In de verwerkingslessen op school horen de kinderen het tweede deel van het verhaal, waarin Jet een gulden vindt. Hoe het afloopt en wat Jet met die gulden gaat doen mogen de leerlingen met behulp van allerlei opdrachten zelf bedenken. "Op stap met Jet en Jan" is door het Erfgoedhuis Utrecht ontwikkeld in samenwerking met Museum Dorestad.

De Romeinen komen! - voor groep 6 en 7
Wijk bij Duurstede en haar omgeving hebben een lange, rijke geschiedenis. Prehistorische vondsten bewijzen dat hier ver voor onze jaartelling al mensen woonden. Ook de Romeinen lieten er hun sporen na. Waar nu de Lek stroomt, lag ter hoogte van Rijswijk, eens een fort waar legionairs waren gelegerd. Zij bewaakten de grens en dreven handel met de plaatselijke bevolking.
De voorwerpen in Museum Dorestad vertellen het verhaal van deze perioden.
Speciaal voor 6 zijn er voor dit project nieuwe reken- en schrijfopdrachten ontwikkeld.
De museumles "De Romeinen komen!" neemt leerlingen mee op een speelse tocht langs deze voorwerpen én langs de geschiedenis van hun eigen omgeving.
Hier vindt u de docentenhandleiding van het project "De Romeinen komen".

De Vikingen en Dorestad - voor groep 6 en 7
In de vroege middeleeuwen lag op de plek waar nu Wijk bij Duurstede ligt, één van de belangrijkste handelsnederzettingen van Europa: Dorestad. Hoe is deze plaats ontstaan? Waarom was Dorestad belangrijk? Hoe is het ontdekt? En de Noormannen/Vikingen.....wie waren zij? Hoe leefden zij? Wat hadden zij te maken met de bloei en ondergang van Dorestad?
Alle handelsroutes liepen via Dorestad, waar handelswaar uit heel Europa werd verscheept. Geen wonder dat juist hier zoveel gebruiksvoorwerpen uit die periode zijn opgegraven. In het museum zijn uit deze periode veel nieuwe vondsten te zien. Dit project laat de leerlingen middels een bordspel en een speurtocht op speelse wijze kennismaken met een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving.
Hier vindt u de docentenhandleiding van het project "De Vikingen en Dorestad".

Terug naar de kids pagina Terug naar de startpagina