ZAAL 4


DORESTAD HANDELSCENTRUM


Dorestad was een van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-Europa. Goederen uit alle windstreken, uit het Rijnland, het Noordzee- en het Baltische gebied en nog verder, werden hier uitgewisseld. Soms kwam daar klinkende munt aan te pas. Munten die in Dorestad werden geslagen zijn overal in Europa teruggevonden.

gouden 'pseudo-Madelinusmunt' met opschrift DORESTAT FIT

zilveren 'sceatta' afkomstig uit Kent


Opgravingen hebben vooral het noordelijke havengebied van Dorestad aan het licht gebracht. De teruggevonden uitgebreide havenwerken onderstrepen het grote belang van de handelsplaats.


ijzeren nagel en sluitplaat van een kielschip


ijzeren uiteinde van een vaarboom waarmee schepen in de haven gemanoeuvreerd werden


Aan de nominale waarde van Frankische munten hadden vreemde kooplieden vaak geen boodschap. Al het zilver dat ze in handen kregen - ook munten - wogen ze met een draagbaar balansje.
bronzen arm van een balansje uit het noordelijke havengebied
(8ste eeuw - Hoogstraat IV)


maquette van een damconstructie in de noordelijke haven van Dorestad


archeologen vonden van alles terug dat bij het laden en lossen letterlijk tussen wal en schip terecht was gekomen

potten sneuvelden wel eens, scheepsgereedschappen vielen in het water
behalve handelaren waren er ook ambachtslieden, zoals metaalbewerkers, in het havengebied actief

maar ook fuiken, netverzwaarders en andere vissersbenodigdheden werden in het havengebied teruggevondenijzeren bootshaak uit het noordelijke havengebied

Terug naar de plattegrond
Startpagina
verder naar zaal 5