Logo Wit logo

ANBI

ANBI
Algemeen nut beogende instelling

Erkend goed doel

Alle giften aan Museum Dorestad – voor de tentoonstelling of als Vriend van het museum - zijn aftrekbaar van de (inkomsten)belasting, want Museum Dorestad is een officieel erkend en geregistreerd goed doel. Museum Dorestad staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ‘Culturele ANBI’. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer van Museum Dorestad is 5363548. ANBI’s hebben een jaarlijkse publicatieplicht. Hier vind u het publicatieformulier van afgelopen jaar. In ons jaarverslag en onze jaarrekening kunt u lezen wat voor activiteiten Museum Dorestad heeft uitgevoerd en hoe het museum er financieel voor staat.

Fiscaal voordeel

Omdat Museum Dorestad een Culturele ANBI is kunt u uw gift aan het museum voor 125% aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u van nog een fiscaal voordeel profiteren. De Belastingdienst kent namelijk twee verschillende soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Het belangrijkste verschil tussen deze beide typen giften is dat gewone giften niet volledig aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte en periodieke giften wel. Hier kunt u daar meer over lezen.

Nalaten

Wellicht wilt u Museum Dorestad een geldbedrag nalaten. Bekijk hier de pagina nalatenschap.

Activiteiten

In ons beleidsplan kunt u lezen wat Museum Dorestad de komende jaren van plan is. De belangrijkste activiteiten tijdens de aanloop naar het nieuwe museum zijn het voortzetten van de museumlessen en de vernieuwing daarvan via het project Offline en Online: Museum Dorestad komt overal. De overige activiteiten van het museum zijn het fondsenwerven voor de nieuwe tentoonstelling en samen met de VVV Kromme Rijnstreek uitvoeren van het project De Kromme Rijn Vertelt