Erkend goed doel

Alle giften aan Museum Dorestad – voor de tentoonstelling of als Vriend van het museum - zijn aftrekbaar van de (inkomsten)belasting, want Museum Dorestad is een officieel erkend en geregistreerd goed doel. Museum Dorestad staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ‘Culturele ANBI’. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer van Museum Dorestad is 5363548. ANBI’s hebben een jaarlijkse publicatieplicht. Hier vind je het publicatieformulier van afgelopen jaar. In ons jaarverslag en onze jaarrekening kun je lezen wat voor activiteiten Museum Dorestad heeft uitgevoerd en hoe het museum er financieel voor staat. 

In ons beleidsplan kun je lezen wat Museum Dorestad de komende jaren van plan is. De belangrijkste activiteiten tijdens de aanloop naar het nieuwe museum zijn het voortzetten van de museumlessen en de vernieuwing daarvan via het project Offline en Online: Museum Dorestad komt overal. De overige activiteiten van het museum zijn het fondsenwerven voor de nieuwe tentoonstelling en samen met de VVV Kromme Rijnstreek uitvoeren van het project De Kromme Rijn Vertelt 

Close