Logo Wit logo

Nalatenschap

Nalatenschap

Wat wilt u nalaten als u er niet meer bent? Dat is een vraag waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om te regelen, zodat u zeker weet dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u dat wilt. Veel mensen nemen hun kinderen, echtgenoot of echtgenote en/of familieleden op in hun testament. Maar wist u dat u ook een goed doel kunt laten opnemen?

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te geven aan Museum Dorestad zorgt u voor het voortbestaan van het museum en de mogelijkheid om de collectie aan te vullen met bijzondere vondsten of de tentoonstelling of de museumlessen te vernieuwen. Voor meer informatie over een nalatenschap kunt u altijd contact met ons opnemen.

Testament

Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld Museum Dorestad, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris.

U kunt Museum Dorestad op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

Legaat

Als u Museum Dorestad benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat Museum Dorestad uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap.

Erfgenaam

Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat naast de andere erfgenamen Museum Dorestad ook erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de baten, maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Geen successierecht

Als erkend goed doel (ANBI) is Museum Dorestad geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw schenking wordt dus voor 100 procent gebruikt voor de activiteiten van het museum.

Beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat Museum Dorestad als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, aanvaard Museum Dorestad, zoals de meeste goede doelen, nalatenschappen alleen beneficiair. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als Museum Dorestad er daadwerkelijk geld aan overhoudt om te besteden aan de doelstellingen van het museum.