Logo Wit logo

Inhoud

Waar gaan de museumlessen over?

Museumles Scherfgoed – groep 1 t/m 4
Het verhaal in het opdrachtenboekje gaat over twee kinderen Mats en Yasmine die samen met hun hondje in de tuin aan het spelen zijn en scherven vinden. Ze vragen zich af wat voor scherven het zijn en gaan op onderzoek. Tijdens hun zoektocht maken ze kennis met twee kinderen uit de Prehistorie, waarbij ze elkaar vertellen over het dagelijkse leven nu en toen en wat de verschillen zijn.

Voor de leerlingen van groep 1 en 2 zijn de scherven van een bloempot begraven in de zandbak. Ze graven de scherven op en ze zetten deze weer in elkaar tot een bloempot.
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 liggen er scherven, stukjes bot en glas in de zandbak. De leerlingen gaan de vondsten onderzoeken en onder begeleiding determineren. Aan het eind van de les maken en versieren de leerlingen zelf een potje van klei.

Tijdens de museumles gebruiken de leerlingen een opdrachtenboekje, waarin ze alle activiteiten kunnen terugvinden en daarnaast nog veel meer informatie over scherven en de Prehistorie.
Het kleipotje en het opdrachtenboekje mogen de leerlingen na de museumles mee naar school nemen.

Wat weten de leerlingen aan het einde van de les?
Na de museumles zijn de leerlingen bekend met de volgende begrippen: wat is een museum, wat is een archeoloog en wat doet die, wat is determineren, wat is en wat doet een conservator.


Museumles de Vikingen en Dorestad – groep 5 t/m 8
Op de plek waar nu Wijk bij Duurstede ligt, lag in de vroege Middeleeuwen Dorestad. Dorestad was één van de belangrijkste handelsplaatsen van Europa. Dorestad was een wereldhaven, vergelijkbaar met het huidige Rotterdam.

Samen met Ivar en Saga, twee kinderen uit Wijk bij Duurstede gaan we op onderzoek. Ze zijn nieuwsgierig naar de betekenis van hun naam en waar deze vandaan komt. Zo komen we terecht in het Scandinavië van de vroege Middeleeuwen en besteden we aandacht aan de Noormannen. Wie waren de Noormannen en hoe zit het dan met de Vikingen? We bekijken een landkaart van Nederland in de tijd van de Noormannen om te zien hoe ons land er toen uitzag en waar Dorestad was gelegen. We bekijken een kaart om te ontdekken, dat de Noormannen (bijna) de hele wereld over reisden.

Tijdens de museumles zijn er ook weer veel verschillende activiteiten voor de kinderen: werken met een breivork (hiermee maken de kinderen bijvoorbeeld een armbandje, dat ze mogen meenemen), een opdracht over het runenschrift van de Noormannen en een opdracht touwknopen (de Noormannen waren immers zeevaarders!).
De beroemde schoolplaat “De Noormannen voor Dorestad” wordt op een scherm getoond en wij onderzoeken of het beeld wel met de werkelijkheid klopt. Op een ander scherm wordt een handelsspel gespeeld (met Dorestad als handelscentrum). Tot slot is er een puzzel van een sieraad uit Dorestad. We bezoeken het Vikinghuis en vertellen kort iets over het dagelijks leven van de Noormannen.

Tijdens de museumles gebruiken de leerlingen een opdrachtenboekje, waarin ze een aantal opdrachten terugvinden met daarnaast nog veel meer informatie over de Noormannen en de Vikingen. Dit boekje mogen ze na de museumles meenemen.

Wat weten de leerlingen aan het einde van de les?
Na de lessen op school en de museumles zijn de leerlingen bekend met de geschiedenis en het belang van Dorestad, het verschil tussen Noormannen en Vikingen en de rol van de Vikingen bij de ondergang van Dorestad. Op speelse wijze ontdekken de leerlingen, dat de Noormannen vooral handelaren waren, goede zeevaarders en knappe ambachtslieden en dat sommige Noormannen soms "op Viking gingen".


Liever zelf aan de slag met de kisten op school?

Dat kan! De programma’s Scherfgoed en De Vikingen en Dorestad kunnen ook in de klas voorbereid en uitgevoerd worden. 

U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden:

  1. U kiest voor de leskist als voorbereiding op de museumles bij Museum Dorestad
  2. U kiest voor de museumkist en doet de museumles op school
  3. U kiest voor beide kisten en u gebruikt het materiaal voor de lessen op school

Wat uw keuze ook is, u ontvangt in alle gevallen het opdrachtenboekje dat de leerlingen tijdens de lessen kunnen gebruiken.

                Leskist aanvragen                                    Museumles of -kist aanvragen